Συχνές Ερωτήσεις

Αλλαγή Προμηθευτή

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι πολύ απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την Protergia προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία πελάτη.
Δεν θα μείνετε ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα καθώς η αλλαγή προμηθευτή είναι μια καθαρά εμπορική συμφωνία.

Για πληροφορίες και απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Όχι, δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή.

Απαιτείται περίπου μια εβδομάδα από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας και εξαρτάται από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

Αυτό το χρονικό διάστημα δεν εξαρτάται από την Protergia και είναι ίδιο για όλους τους προμηθευτές.

Όχι. Η επιχείρησή σας και το σπίτι σας δεν μένουν ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα. Η αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος είναι λογιστική διαδικασία. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται έτσι και αλλιώς από τον ΔΕΔΔΗΕ και θα αλλάξει απλά ο προμηθευτής που σας τιμολογεί.

To Ρεύμα Πάτρας και η Protergia μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να προμηθεύσουν με ηλεκτρική ενέργεια όλες τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ενδεχομένως στο μέλλον να υπάρξει η δυνατότητα προμήθειας και σε περιοχές που ανήκουν στο Μη Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Μεταφοράς.

Εγγύηση

Η εγγύηση επιστρέφεται από τη ΔΕΗ με συμψηφισμό στον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ που αναφέρεται ως τελικός.

Λογαριασμός και Χρεώσεις

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως:

  • ΕΝΑΝΤΙ Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης
  • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή
  • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή» αν αυτή γίνει από τον πελάτη

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) και τα κόστη Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, καθώς και οι αναλογούντες φόροι και τέλη που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος.

Ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, παρέχονται μέσα από την πλατφόρμα “ΜyProtergia” και είναι διαθέσιμα μετά την έκδοση του τιμολογίου.

Μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα MyProtergia κάνοντας κλικ στο σχετικό κουμπί που υπάρχει επάνω δεξιά στην σελίδα μας.

Θέματα Δικτύου

Την ευθύνη των μετρήσεων για τις οικιακές και επαγγελματικές παροχές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη μέση τάση υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Τις μετρήσεις αυτές, τις στέλνουν στην Protergia η οποία εκδίδει τους λογαρισμούς.

Το ίδιο ισχύει για όλους τους προμηθευτές συμπεριλαμβανομένου και της ΔΕΗ.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου, όπως ακριβώς κάνατε και πριν.