Σχετικά με την Protergia

Η Protergia είναι ο Τομέας Ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 14% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας. 

Διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της εταιρείας που περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα).

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με την εμπορική ονομασία Protergia προσφέροντας ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες. 

Ο εξελιγμένος τρόπος που προσφέρει το προϊόν της ανοίγει ένα καινούργιο δρόμο με νέες πιο φωτεινές δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας.

Σε όλες τις δραστηριότητές της, o Τομέας Ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύεται να εφαρμόζει τα υψηλότερα διεθνή κριτήρια ποιότητας για την ικανοποίηση του πελάτη, για την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού της και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτές οι δεσμεύσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα της διοικητικής διαχείρισης της εταιρείας και των επιχειρηματικών πρακτικών της. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και της επιχειρηματικής διαχείρισης αλλά και για την ικανότητά της να ικανοποιεί τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές διατάξεις και κυρίως τις απαιτήσεις και τους στόχους της τηρώντας τις διαδικασίες και οδηγίες που έχουν θεσπιστεί, η Protergia έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει τα ακόλουθα συστήματα:

Ο Τομέας Ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της εταιρείας, που περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα).
Επιπρόσθετα, δραστηριοποιείται στην Εμπορία και Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργεί ειδική πλατφόρμα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ενώ για την κάλυψη των αναγκών της σε φυσικό αέριο αναπτύσσεται και στην διαχείριση – εμπορία φυσικού αερίου. 
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται ενεργά, από το 2008, στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Η εταιρεία είναι μέλος της Ελληνικής και Ιταλικής αγοράς ενέργειας (χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας) και πραγματοποιεί συναλλαγές με την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), Βουλγαρία, Τουρκία, Ουγγαρία και Ρουμανία. 

Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες

Για την πρωτογενή παραγωγή ενέργειας, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαθέτει θερμικές μονάδες με καύσιμο Φυσικό Aέριο, χωροθετημένες στο νότιο σύστημα της χώρας και μονάδες ΑΠΕ.

 Οι μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου αποτελούν παγκοσμίως μία από τις πλέον ενδεδειγμένες επιλογές για ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο Φυσικό Αέριο και ιδιαίτερα για εφαρμογές υπό καθεστώς απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού. Οι μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου επιτρέπουν συντελεστές συνολικής καθαρής απόδοσης οι οποίοι ανάλογα με τον σχεδιασμό, το μέγεθος και το καύσιμο, υπερβαίνουν το 57% υπό συνθήκες ISO.

 Στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας λειτουργεί ήδη από το 2008 η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας, ισχύος 334 MW, ενώ η  μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 444,48 MW, η οποία βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιανουάριο 2011, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Ιούνιο 2011.  Η μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 436,6 MW στην Κόρινθο, η οποία βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Οκτώβριο 2011, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Απρίλιο 2012.

Θερμικές μονάδες με καύσιμο Φυσικό Αέριο

444,48 MW Moνάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.


436,6 MW Moνάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της Κόρινθος Power A.E., στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.


334 MW Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.

H Protergia δραστηριοποιείται και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες. Για αυτό τον σκοπό έχουν σχεδιαστεί υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία προσφέρουν μοναδικά προνόμια.

 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
 • Μηδενική εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Επιβράβευση συνεπών πελατών σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia                   

Επιπλέον μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας και την εγγραφή στην υπηρεσία myprotergia οι πελάτες μπορούν να παρακολουθούν αναλυτικά την ενεργειακή τους κατανάλωση, να έχουν όλους τους λογαριασμούς συγκεντρωμένους σε ένα σημείο, να καταχωρούν την ένδειξη του μετρητή τους για να λαμβάνουν κάθε μήνα εκκαθαριστικό λογαριασμό και να βλέπουν έξυπνες συμβουλές και τρόπους για να εξοικονομούν ενέργεια.

Σήμερα, οι πελάτες που εμπιστεύονται την Protergia για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών καλύπτουν όλο το εύρος της αγοράς, περιλαμβάνοντας μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλυσίδες καταστημάτων, τράπεζες, super markets, βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και χιλιάδες νοικοκυριά.  

                                     

Στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Τομέας Ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Αιολικά πάρκα (112 MW σε λειτουργία), από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς (11,5 MW σε λειτουργία) και από μικρά Υδροηλεκτρικά έργα (6 MW σε λειτουργία). 

Αιολικά Πάρκα

 • 3 Αιολικά Πάρκα στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, συνολικής ισχύος 55 MW
 • 4 Αιολικά Πάρκα στην Κάρυστο Ευβοίας, συνολικής ισχύος 19 ΜW
 • 1 Αιολικό Πάρκο στη Δωρίδα Φωκίδας,  ισχύος 14 MW
 • 1 Αιολικό Πάρκο στην Τροιζήνα Αττικής, ισχύος 11,5 MW
 • 1 Αιολικό Πάρκο στον Ορχομενό Βοιωτίας, ισχύος 12 MW

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

 • 3 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, στην Άρτα, στη Βοιωτία και στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικής ισχύος 11,5 MW

Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

 • 4 Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί στην Αιτωλοακαρνανία και στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 6 ΜW

Μονάδες ΑΠΕ

ΑΠΕ
ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΠΕ ΜΕ
ΑΔΕΙΑ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΕ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  

ΣΥΝΟΛΟ 

600 MW23 MW72 MW130 MW825 MW

Όραμα

…με επιχειρηματικό προσανατολισμό τη βιώσιμη ανάπτυξη
…υλοποιώντας καινοτόμες επενδύσεις και έργα στον τομέα της ενέργειας
…με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μας
…μέσα από τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας 
…με ανταγωνιστικές τιμές, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και σύγχρονες υπηρεσίες για την ικανοποίηση των πελατών μας…

Αξίες

Οι σταθερές επιχειρηματικές αξίες, οι οποίες μαζί με τους κανόνες ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας διέπουν τη λειτουργία της Protergia είναι:

Στην Protergia πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι εταιρείες που διαθέτουν υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ότι η σωστή διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση υψηλών επιδόσεων.

Δημιουργούμε σχέσεις μέσα στην οργάνωση που βασίζονται στην ειλικρίνεια, στην ακεραιότητα και στην αμοιβαία δέσμευση, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους του επιχειρηματικού μας σχεδίου.

Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πολύ σημαντική και πρέπει να εφαρμόζεται με στόχο τη βελτίωση των ατομικών και των εταιρικών επιδόσεων. Η συνεχής βελτίωση και η υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν το προσωπικό επεκτείνει και αναθεωρεί τις τεχνικές, εμπορικές και πολιτιστικές γνώσεις του, μέσα σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Εταιρική Κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα είναι το στοιχείο που διασφαλίζει συνοχή και σύμπνοια στην επίτευξη του οράματός μας. Η εταιρική μας κουλτούρα έχει το στίγμα των ανθρώπων μας και διαπνέει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή. Βασικός άξονάς της είναι η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της εταιρείας, Για το λόγο αυτό:

 • Εστιάζουμε στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτές της εταιρείας.
 • Φροντίζουμε συνεχώς να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και επαγγελματική εξέλιξη εντός του οργανισμού.
 • Ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την πρωτοβουλία, τη δια βίου μάθηση και τη διαφορετικότητα.
 • Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού μας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και της δημόσιας εικόνας της εταιρείας.
 • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του προσωπικού μας.                     

Επενδύοντας στο μέλλον

Όραμα και αποστολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας είναι η προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη ατόμων με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος για την προώθηση και επίτευξη του Οράματος και της Στρατηγικής μας.

Η δραστηριοποίηση μας στον ενεργειακό κλάδο και η συνεχής οικονομική ανάπτυξή του με ταχύς ρυθμούς, προσφέρει στους εργαζομένους μας τη σιγουριά της μεγάλης, σταθερής εταιρείας, και ταυτόχρονα τους παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυναμικής εξέλιξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να:

 • αναπτύξουν νέους τρόπους έκφρασης και σκέψης,
 • διαχειριστούν νέες προκλήσεις,
 • καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,
 • προωθήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης και
 • αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.

Εργασιακός χώρος

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας απολαμβάνουν το δικαίωμα να έχουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, αλλά αναγνωρίζουν και το καθήκον για υπεύθυνη επαγγελματική συμπεριφορά που συμβάλλει στην προσωπική και ομαδική εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site: