Δήλωση Απορρήτου/Προστασία προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε cookies για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου καθώς και για συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του ιστότοπου.
Τέτοια δεδομένα είναι τα ακόλουθα:

  • Ο τύπος και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής σας
  • Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser)
  • Η σελίδα την οποία επισκεφθήκατε και η χρονική διάρκεια της επίσκεψης.
  • Η διεύθυνση IP της συσκευής σας και μέσω αυτής εκτιμάται η γεωγραφική τοποθεσία της σε επίπεδο πόλης (δεν γνωρίζουμε την ακριβή διεύθυνση σας).

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα από την συνεργαζόμενη υπηρεσία Google Analytics μέσω της οποίας επεξεργάζονται για να μας παρέχουν μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν οι επισκέπτες το site μας ώστε να βελτιωθούμε και να μπορούμε να τους εξυπηρετούμε καλύτερα.

Δεν συλλέγονται αυτόματα προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email κτλ.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την χρήση cookies από το site μας, παρακαλείσθε να διακόψετε άμεσα την πλοήγησή σας σε αυτό.

Η υποβολή προσωπικών δεδομένων γίνεται από τον επισκέπτη του site με την ρητή συγκατάθεσή του.
Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας (μέσω φόρμας στο site μας , με αποστολή email, τηλεφωνικά με εκπρόσωπό μας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο), τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας μας και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός από τους συνεργάτες μας και τις δημόσιες ή δικαστικές αρχές εφόσον αυτά μας ζητηθούν.

Το site μας χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL/TLS για όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται από και προς την συσκευή σας.

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σε ασφαλής και προστατευμένους servers (διακομιστές) που βρίσκονται εντός Ε.Ε. και στους οποίους έχει πρόσβαση μόνο η εταιρία μας και τα εξουσιοδοτημένα για αυτόν τον σκοπό άτομα.

Σε κάθε περίπτωση και σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό 2016/679 της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σου υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα δικαιώματά σου:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείς να μας ζητήσεις να σου πούμε ποια προσωπικά σου δεδομένα έχουμε στη διάθεση μας και πως τα χρησιμοποιούμε.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: μπορείς να ζητήσεις την διόρθωση λανθασμένων στοιχείων σου.
  • Δικαίωμα διαγραφής: μπορείς να μας ζητήσεις να διαγράψουμε όλα τα προσωπικά σου δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας.
  • Δικαίωμα φορητότητας: μπορείς να μας ζητήσεις να σου δώσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας, σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστικά συστήματα.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχεις αποθηκεύονται με ασφάλεια μέχρι να μας ζητήσεις την διαγραφή τους ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν συντρέχουν νομικοί ή άλλοι λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή της νομικής προστασίας μας.

Για οποιαδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή της σελίδας.