Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας.

Περιορισμός Ευθύνης
Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να τροποποιηθούν μονομερώς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. Ο επισκέπτης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και συμμόρφωσή του ως προς τους ισχύοντες κάθε φορά όρους χρήσης.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με ένα μέρος ή το σύνολο των όρων χρήσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο.

Χρήση ιστότοπου
Κάθε επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για την πληροφόρηση του σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας μας και των συνεργατών της, καθώς και για την επικοινωνία του με την εταιρία μας.
Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο κατά τρόπο που δεν προσβάλει την εταιρία, δεν προκαλεί τεχνικό πρόβλημα στον server φιλοξενίας, δεν δυσχεραίνει την πρόσβαση άλλων χρηστών σε αυτόν, δεν παραποιεί και δεν ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του και τα δεδομένα που διακινούνται μεταξύ του ιστότοπου και των επισκεπτών του.

Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου (εκτός από τα λογότυπα, τις φωτογραφίες των προϊόντων, και άλλα δεδομένα τα οποία ανήκουν στους νόμιμους κατόχους τους) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας και απαγορεύεται η πώληση, η αναδημοσίευση, και η γενικότερη χρήση τους από μη έχοντες γραπτή άδεια από την εταιρία μας για τον σκοπό αυτό.

«Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους
Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την λειτουργία άλλων ιστοτόπων. Ο χρήστης ακολουθεί αυτούς τους εξωτερικούς συνδέσμους με δική του ευθύνη.

Δήλωση Απορρήτου/Προστασία προσωπικών δεδομένων
Χρησιμοποιούμε cookies για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου καθώς και για συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του ιστότοπου.
Τέτοια δεδομένα είναι τα ακόλουθα:

  • Ο τύπος και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής σας
  • Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser)
  • Η σελίδα την οποία επισκεφθήκατε και η χρονική διάρκεια της επίσκεψης.
  • Η διεύθυνση IP της συσκευής σας και μέσω αυτής εκτιμάται η γεωγραφική τοποθεσία της σε επίπεδο πόλης (δεν γνωρίζουμε την ακριβή διεύθυνση σας).

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα από την συνεργαζόμενη υπηρεσία Google Analytics μέσω της οποίας επεξεργάζονται για να μας παρέχουν μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν οι επισκέπτες το site μας ώστε να βελτιωθούμε και να μπορούμε να τους εξυπηρετούμε καλύτερα.

Δεν συλλέγονται αυτόματα προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email κτλ.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την χρήση cookies από το site μας, παρακαλείσθε να διακόψετε άμεσα την πλοήγησή σας σε αυτό.

Η υποβολή προσωπικών δεδομένων γίνεται από τον επισκέπτη του site με την ρητή συγκατάθεσή του.
Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας (μέσω φόρμας στο site μας , με αποστολή email, τηλεφωνικά με εκπρόσωπό μας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο), τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας μας και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός από τους συνεργάτες μας και τις δημόσιες ή δικαστικές αρχές εφόσον αυτά μας ζητηθούν.

Το site μας χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL/TLS για όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται από και προς την συσκευή σας.

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σε ασφαλής και προστατευμένους servers (διακομιστές) που βρίσκονται εντός Ε.Ε. και στους οποίους έχει πρόσβαση μόνο η εταιρία μας και τα εξουσιοδοτημένα για αυτόν τον σκοπό άτομα.

Σε κάθε περίπτωση και σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό 2016/679 της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σου υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα δικαιώματά σου:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείς να μας ζητήσεις να σου πούμε ποια προσωπικά σου δεδομένα έχουμε στη διάθεση μας και πως τα χρησιμοποιούμε.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: μπορείς να ζητήσεις την διόρθωση λανθασμένων στοιχείων σου.
  • Δικαίωμα διαγραφής: μπορείς να μας ζητήσεις να διαγράψουμε όλα τα προσωπικά σου δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας.
  • Δικαίωμα φορητότητας: μπορείς να μας ζητήσεις να σου δώσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας, σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστικά συστήματα.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχεις αποθηκεύονται με ασφάλεια μέχρι να μας ζητήσεις την διαγραφή τους ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν συντρέχουν νομικοί ή άλλοι λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή της νομικής προστασίας μας.

Για οποιαδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας.