Υπολογισμός εξοικονόμησης για Οικιακά τιμολόγια

a6bdf278002e419fc2c148c6e34748f5